วันช้างไทย 13 มีนาคม 2556

นายธานินทร์  สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ริม โดยมีนายประจวบ  ขัติยะ  นายอำเภอแม่ริม นำทีม ร่วมพิธีเปิดงานวันช้างไทย วันที่  13  มีนาคม  2556  ณ ปางช้างแม่สา ตำบลแม่แรม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม ๕ ส แม่ริม

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายเรืองศักดิ์  ศรียาบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ริมได้ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส ของสำนักงาน